Het Veranderkrachtmodel®

Er zijn vijf factoren die het succes bepalen van elk soort verandering. De effectieve combinatie van die vijf factoren heet: Veranderkracht.

Rationale

De Rationale gaat over het ‘waarom’ van de verandering: dit moet logisch én aansprekend zijn. We noemen de rationale ook wel het ‘grote verhaal’ van de verandering. Het is belangrijk dat dit verhaal bekend is bij leidinggevenden en medewerkers die betrokken zijn bij de verandering.

Effect

Bij Effect staat niet het ‘grote verhaal’ centraal, maar juist het ‘kleine verhaal’. Voor de groep of het individu moet de vraag ‘what’s in it for me?’ – in termen van resultaten, kosten, opbrengsten, gevoelens en percepties – zo concreet mogelijk worden beantwoord.

Focus

Focus gaat over de ‘harde’ en ‘zachte’ kaders die de beweegrichting van de organisatie en daarmee de verandering moeten ondersteunen. Het gaat hier bijvoorbeeld over strategische keuzes, structuren en systemen, maar ook organisatiewaarden en taakomschrijvingen van medewerkers.

Energie

Energie is het vermogen om te veranderen, ook wel de brandstof genoemd. De organisatie moet willen én kunnen veranderen. Dit kan met behulp van support van leidinggevenden, de (aanwezige en benodigde) kennis, ervaring en motivatie van medewerkers én beschikbaarheid van tijd, geld en andere middelen.

Verbinding

Verbinding staat voor de inrichting en sturing van de organisatieverandering. De andere factoren: Rationale, Effect, Focus en Energie, worden door deze factor met elkaar verbonden. Alle initiatieven rondom de verandering (behorend bij de factoren) moeten onderling een logische samenhang vertonen, zodat inspanningen leiden tot het gewenste resultaat.

Toepassingen

Is binnen uw organisatie voor iedereen helder waarom er veranderd moet worden? Is duidelijk wat de beoogde effecten zijn van de verandering? En weet u of uw organisatie genoeg capaciteit heeft om te veranderen? Het stellen van een juiste diagnose is hiervoor cruciaal en kan het verschil maken tussen wel en niet succesvol veranderen. Een juiste diagnose voorkomt dat je met de verkeerde activiteiten aan de slag gaat. Op basis van een diagnose ben je in staat een passend ontwerp te maken van het veranderproces dat past bij de (on)mogelijkheden van de organisatie en de verandering die je wilt realiseren.

TEN HAVE Change Management heeft verschillende toepassingen ontwikkeld om een diagnose te kunnen stellen met behulp van het Veranderkrachtmodel en daarmee de veranderkracht van organisaties inzichtelijk te maken.

Iedere toepassing kent zijn eigen doorlooptijd en mate van exactheid. Via het Veranderkrachtlaken kan vaak al binnen twee uur een beeld geschetst worden van de aanwezige veranderkracht. Andere toepassingen, zoals het werken met het VeranderCanvas en de Veranderkrachtmeting duren langer en geven een preciezer beeld. Afhankelijk van de situatie kan er gekozen worden voor één toepassing of een combinatie van toepassingen. Daarbij kunnen deze toepassingen op verschillende momenten worden uitgevoerd: in de fasen voorafgaand aan de implementatie, om een goed ontwerp te maken, of juist tijdens de implementatiefase, om zo gericht bij te kunnen sturen.

Wij onderscheiden de volgende drie toepassingen:

VeranderCanvas

Het VeranderCanvas helpt om doordacht te werken aan organisatieverandering. Dit begint met een bewuste intentie: je moet of wilt iets veranderen, vanuit noodzaak of ambitie. Met het VeranderCanvas werk je systematisch van idee naar aanpak, waarbij het zwaartepunt van het VeranderCanvas ligt op het stellen van een goede diagnose, aan de hand van het Veranderkrachtmodel.

Veranderkrachtlaken

Het laken met daarop het Veranderkrachtmodel afgebeeld, fungeert als speelveld waarop groepen tot maximaal 100 deelnemers de veranderkundige werking van hun organisatie gezamenlijk kunnen verkennen. Op het laken kun je op interactieve wijze met elkaar een veranderdiagnose stellen, input voor het ontwerp verzamelen of de voortgang van een verandering monitoren.

Veranderkrachtmeting

Met een Veranderkrachtmeting kun je door middel van een online vragenlijst in kaart brengen in hoeverre een organisatie en haar medewerkers er ‘klaar’ voor zijn om een beoogde verandering succesvol te realiseren. De vragenlijst bestaat uit stellingen over de verandering en duurt ongeveer vijftien minuten om in te vullen.

Bent u benieuwd naar de Veranderkracht van uw organisatie?

Wilt u weten welke toepassing het best bij u past? TEN HAVE Change Management heeft verschillende toepassingen ontwikkeld om een diagnose te kunnen stellen met behulp van het Veranderkrachtmodel en daarmee de veranderkracht van organisaties inzichtelijk te maken.

Boeken

VeranderCanvas

Een praktisch boek voor doordacht veranderen

Er gaat iets veranderen in jouw organisatie. Dan is het belangrijk om scherp te krijgen waarom dit wenselijk of noodzakelijk is, wat er precies gaat veranderen en hoe je dit het best kunt realiseren. Het VeranderCanvas helpt om deze vragen op gestructureerde wijze te beantwoorden, zodat doordacht gewerkt kan worden aan de verandering in jouw organisatie.

ISBN: 9789462762084

Veranderkracht

Succesvol doelen realiseren

Managers worstelen nogal eens met het formuleren van een goede strategie voor de organisatie. Het is vaak moeilijk écht te kiezen en te prioriteren. Alles moet, alles lijkt belangrijk. Daarnaast blijkt het ook vaak lastig een gekozen strategie te vertalen in een verandervisie, een verhaal dat klopt én aanspreekt. Een goede strategie en verandervisie vormen een begin. Dit boek helpt u op weg.

EAN: 9789490463304

Neem contact met ons op

Wilt u na het lezen van deze site meer informatie over (de toepassingen van) Veranderkracht, onze publicaties of ons kantoor, neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.