th5329865

Veranderkrachtmeting

Met behulp van de Veranderkrachtmeting kun je een diagnose stellen, om te bepalen in hoeverre een organisatie en haar medewerkers er ‘klaar’ voor zijn om een beoogde verandering succesvol te realiseren. De vragenlijst bestaat uit stellingen, die gebaseerd zijn op de factoren van het Veranderkrachtmodel en toegesneden op de specifieke verandering binnen een organisatie. De vragenlijst wordt online verspreid en ingevuld. Dit biedt de mogelijkheid een groot aantal medewerkers te betrekken bij de verandering en de analyse op een brede vertegenwoordiging van de organisatie te baseren.

Afhankelijk van het aantal mensen dat deelneemt aan de meting kunnen er verschillende dwarsdoorsnedes worden gemaakt. Deze doorsnedes geven inzicht in de Veranderkracht van de totale organisatie, afdelingen en/of functiegroepen.

Bekijk een voorbeeldanalyse