Auteurs

Steven ten Have, Wouter ten Have, Anne-Bregje Huijsmans, Niels van der Eng

Eigenschappen

Nederlandstalig
Gebonden, 200 blz.
Mediawerf | 3e druk, 2013

EAN: 9789490463304

Deel dit boek

Managers worstelen dikwijls met het formuleren van een goede strategie voor de organisatie. Het is vaak moeilijk écht te kiezen en te prioriteren. Alles moet, alles lijkt belangrijk. Daarnaast blijkt het ook vaak lastig een gekozen strategie te vertalen in een verandervisie, een verhaal dat klopt én aanspreekt. Een goede strategie en verandervisie zijn een begin. Een goed begin is het halve werk. Niet minder, maar ook niet meer. Daarna moeten er resultaten geboekt worden. Dan blijkt vaak dat managers de nodige problemen hebben met het succesvol omzetten van hun plannen in resultaten. Dergelijke problemen wortelen in veel gevallen in het onvermogen om het noodzakelijke veranderproces goed in te vullen; de verandercapaciteit ontbreekt of schiet tekort. Een effectief veranderproces valt of staat met de veranderkracht van een organisatie waarin een krachtige verandervisie en een toereikende verandercapaciteit belangrijke pijlers zijn.

Bij doeltreffende of effectieve verandering draait het dus om veranderkracht. Daarbij gaat het om de kwaliteit en combinatie van verandervisie en verandercapaciteit. De veranderkracht van een organisatie wordt bepaald door de combinatie van Rationale, Effect, Focus, Energie en Verbinding. Deze helpen in samenhang met Context het veranderproces te begrijpen, te hanteren en te laten werken. Met deze vijf factoren in samenhang kan het vaak ervaren gat tussen plan en uitvoering overbrugd worden. Bij het ontwikkelen en benutten van de veranderkracht is het de opdracht om slaagfactoren te ontwikkelen en als hefboom te benutten. Evenzeer is het van belang om faalfactoren en hun invloed tegen te gaan, te corrigeren of in te dammen. Lukt dat, dan krijgt verandering van mens en organisatie vorm en wordt de brug tussen plan en uitvoering op professionele wijze geslagen en worden de beoogde doelen daadwerkelijk gerealiseerd.

Dit boek combineert praktijkervaring met eigen wetenschappelijk onderzoek en inzichten op het gebied van psychologie, organisatiekunde, leiderschap, sociologie, strategisch management en economie om veranderkracht tot leven te brengen. De vele voorbeelden en illustraties dragen daaraan bij.

Boekinhoud

  1. Veranderkracht: een toelichting op het doeltreffend en effectief veranderen.
  2. Faal- en slaagfactoren: inzichten en fenomenen in relatie tot Rationale, Effect, Focus, Energie en Verbinding.
  3. Dynamiek: de dynamiek van een veranderproces wordt vanuit het perspectief van een nieuw aangetreden leider en de klassieke ‘100 dagen’ geïllustreerd.
  4. Disfuncties: grotere of kleinere ‘aandoeningen’ van een organisatie die succesvol veranderen in de weg staan.
  5. Leiderschap: twaalf ‘zachte’ en ‘harde’ leiderschapsrollen bij verandering.
  6. Veranderaanpakken: hoe en waarmee kunnen veranderingen vorm krijgen en gerealiseerd worden?
  7. De Change Case: een voorbeeld van een fictieve organisatie waarin de veranderkracht onderbenut, gedwarsboomd en gefragmenteerd is.
  8. De Change Case – vervolg: hoe het veranderproces gedurende het jaar is verlopen en welke vooruitzichten er voor het vervolg zijn.

Recensies

“Door hun gedegen wetenschappelijke benadering van verandermanagement die ze nadrukkelijk in de praktijk toetsen, onderscheiden zij zich van menig auteur op dit vakgebied. Zij slagen er echt in om een brug tussen wetenschap en praktijk te bouwen – een misschien wel noodzakelijke voorwaarde voor een succesvol adviestraject: denken en doen, en blijven nadenken over wat je hebt gedaan.”

Recensie managementboek.nl