Publicaties

Veranderkracht: changing the way we change

Veranderkracht: changing the way we change

MC / Nr 1 2012

Verandermanagement is een belangrijke functie van het management van een organisatie. Te vaak worden veranderingen eenzijdig, gefragmenteerd en vanuit eigen voorkeuren benaderd. Het Veranderkrachtmodel biedt een holistisch en integraal perspectief dat bijdraagt aan doeltreffende verandering en realisatie van organisatiedoelstellingen.

Lees meer
De Veranderkracht van de Sport

De Veranderkracht van de Sport

Onderzoeksrapport juni 2014

Het Nederlandse sportlandschap verandert snel. De ambities zijn groot en tegelijkertijd staan de financiën structureel onder druk. Juist de sportvereniging wordt een belangrijke rol toebedacht in het realiseren van de sportambities. Dit betekent dat er veel van het aanpassingsvermogen van verenigingen wordt verwacht. De vraag is in hoeverre verenigingen ‘klaar’ zijn om de noodzakelijke ingrijpende veranderingen te realiseren en de sportbond (en op iets grotere afstand NOC*NSF) in staat is hier effectief in te ondersteunen.

Lees meer
Veranderkracht als vliegwiel voor organisatieverandering

Veranderkracht als vliegwiel voor organisatieverandering

O&O / Nr. 6 2014

HRD-professionals worden steeds vaker geconfronteerd met voor hun organisatie of opdrachtgever noodzakelijke veranderingen. Dit maakt dat verandermanagement hoog bij hen op de agenda staat. Hoe kunnen zij hier concreet handen en voeten aan geven? Vijf slaagfactoren voor verandering bieden houvast voor een effectief veranderproces.

Lees meer
De Veranderkracht van Nederland

De Veranderkracht van Nederland

Onderzoeksrapport jaargang 2013

Ruim een derde van de Nederlanders is bereid om bij te dragen aan de verandering waar het kabinet in de troonrede voor pleit. Dit blijkt uit een onderzoek van adviesbureau TEN HAVE Change Management naar de Veranderkracht van Nederland. Samen met onderzoeksbureau Motivaction onderzocht het bureau in hoeverre Nederlanders bereid zijn om met volle inzet te werken aan de verandering die nodig is om de kracht en kwaliteit van onze samenleving vast te houden.

Lees meer