th327823

VeranderCanvas

Het VeranderCanvas helpt je om doordacht te werken aan organisatieverandering. Dit begint met een bewuste intentie: je moet of wilt iets veranderen, vanuit noodzaak of ambitie. Met het VeranderCanvas werk je in één overzicht systematisch van idee naar aanpak, waarbij het zwaartepunt van het VeranderCanvas ligt op het stellen van een goede diagnose, aan de hand van het Veranderkrachtmodel. De aangrijpingspunten uit deze diagnose gebruik je om een doordachte aanpak op te stellen.

Andrea Bouhuys

Andrea Bouhuys

Senior Projectleider Franciscus Gasthuis & Vlietland

Het VeranderCanvas van TEN HAVE Change Management heeft ons met diverse verandertrajecten binnen de Facilitaire Dienst goed geholpen. Deze methodiek zorgt ervoor dat je goed nadenkt over wat je wil gaan doen en waar je mee te maken hebt. Daarbij kun je op een overzichtelijke en toegankelijke manier bij de medewerkers ophalen wat er bij hen speelt en gezamenlijk bepalen wat er nodig is om het doel te bereiken. TEN HAVE Change Management heeft ons bij het invullen van één canvas ondersteund, waarna we de andere sessies zelf hebben gedaan. Iedere afdeling had een eigen aanpak nodig, wat je goed kunt voorbereiden door de informatie en de tips uit het boek. Het VeranderCanvas creëert een duidelijk overzicht en een transparant proces bij het komen tot een gezamenlijk doel.

Het proces om tot een VeranderCanvas te komen kan veel verschillende vormen aannemen. Welke vorm je eraan geeft, hangt af van de beschikbare tijd en de gewenste diepgang. Zo kun je in één dagdeel relatief snel met elkaar grip te krijgen op de verandering in jouw organisatie door het VeranderCanvas op A4- of A3-formaat met relevante betrokkenen in te vullen. Je kunt er echter ook voor kiezen om in een aantal dagdelen aan de hand van verschillende werkvormen tot een ingevuld VeranderCanvas te komen. Hierbij besteed je niet alleen grondig aandacht aan de inhoud van de verandering, maar vormt dit ook een belangrijk onderdeel (aan de start of ten tijde) van het veranderproces. TEN HAVE Change Management begeleidt en faciliteert dit soort werksessies regelmatig. Hieronder hebben wij daarvan een voorbeeld beschreven, wat als richtlijn kan dienen voor het ontwerp van jouw eigen werksessie. De exacte invulling is vanzelfsprekend afhankelijk van de specifieke kenmerken en behoeften van de organisatie.

Het VeranderCanvas is onderdeel van ons gelijknamige boek. Hierin worden op praktische wijze, ondersteund met aansprekende voorbeelden, alle facetten van het werken aan verandering systematisch doorlopen en wordt op basis van de diagnose inzichtelijk gemaakt welke onderdelen aandacht behoeven bij het ontwerpen en implementeren van de verandering.

Download het VeranderCanvas

Hoe kan ik werken met het VeranderCanvas?

Om met elkaar het VeranderCanvas in te vullen, kunnen verschillende soorten werksessies worden ingepland. Tijdens de werksessie(s) zoek je met je team de diepte van de verandering op. Je doorloopt alle stappen van het volledige VeranderCanvas en vult deze met elkaar in. TEN HAVE Change Management begeleidt en faciliteert regelmatig organisaties bij deze werksessies. Meestal is de totale duur 1,5 dag en wordt de totale werksessie in 3 (eventueel losse) dagdelen verdeeld:

  1. Dagdeel 1: Stap 1 en stap 2 van het VeranderCanvas, het Veranderidee en de Context.
  2. Dagdeel 2: Stap 3 van het VeranderCanvas, het stellen van de diagnose aan de hand van het Veranderkrachtmodel (evt. met behulp van het Veranderkrachtlaken).
  3. Dagdeel 3: Vanuit de gestelde diagnose nadenken over het ontwerp van de verandering.

Tijdens deze bijeenkomst worden verschillende werkvormen toegepast, zodat in kleine groepen gewerkt kan worden aan het invullen van het VeranderCanvas. Stap voor stap werk je hiermee toe naar een gedeelde aanpak voor jouw verandering. Het is van belang te starten met een goede ‘check-in’ om gezamenlijk helder te hebben waarom deze bijeenkomst plaatsvindt en welke perspectieven er leven. Door daarnaast te eindigen met een ‘check-out’ borg je dat dat iedereen met het juiste gevoel de deur uitloopt en dezelfde verwachtingen heeft ten aanzien van het vervolgproces.

Bovenstaand betreft een voorbeeld. De specifieke invulling is afhankelijk van de kenmerken en behoefte van de organisatie.

TEN HAVE Change Management helpt en begeleidt jouw organisatie graag bij de vormgeving van een sessie waarin jullie aan de slag gaan met het VeranderCanvas.